Skip to main content

Recursos Humans

Els teus empleats, la nostra passió

Abans de contractar un candidat, voleu assegurar-vos que heu fet la millor selecció?

Vol saber realment si té iniciativa, si mantindrà sempre la motivació que mostra, si podrà assumir responsabilitats…?

Per a poder establir criteris objectius entre els candidats considerats vàlids, a priori, cal un meticulós procés comparatiu i obtenir molta informació complementària.

Estudiar, comprovar tots els currículums que arriben i filtrar-los és una tasca molt llarga i àrdua. A banda, fer les primeres entrevistes als candidats pot representar una dedicació de temps massa elevada.

EN QUÈ LI PODEM AJUDAR ?

Treballem amb un sistema que permeti contemplar tots els àmbits d’actuació, tant personals com professionals. D’aquesta manera, quan vosté ho sol·liciti, podrem oferir informes detallats dels candidats, segons el criteri que s’hagi establert.

Ecoburó presenta els informes dels candidats per a que pugui decidir. Vostè sap quins perfils necessita exactament i els informes que us oferim són la millor eina per ajudar-vos a prendre una decisió i fer una comparació objectiva dels candidats

Pressupost Recursos Humans

    Dades d'empresa

    Dades de contacte

    Motiu de la consulta

    Skip to content