Skip to main content

Llicència i autorització ambiental

Amb el teu permís, el compromís més gran

Totes les empreses han de tenir una llicència d’activitat per trobar-se plenament legalitzades.

Fins a l’any 1999 les empreses que complien aquest requisit havien de tenir una llicència d’activitat concedida per l’Ajuntament del municipi on estiguessin ubicades, juntament amb una acta de comprovació per part d’aquest; tot això d’acord amb l’antic Decret 2414/1961 (Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses).

És a partir del 30 de juny de 1999 (data d’entrada en vigor la Llei 3/98 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i el seu reglament d’aplicació) quan totes les empreses instal·lades a Catalunya havien d’anar adaptant-se a una nova Llicència més completa anomenada AUTORITZACIÓ O LLICÈNCIA AMBIENTAL en què ja no només tenen veu els Ajuntaments, sinó també la Generalitat de Catalunya.

En què podem ajudar?

 1. Informar a la vostra empresa de forma precisa sobre la seva situació legal respecte del règim d’autorització o de llicència ambiental incorporat per la Llei 20/2009 de PCAA.
 2. Planificar les modificacions de la vostra empresa. Redactar projectes dels canvis substancials o significatius.
 3. Tramitar totes les gestions administratives necessàries per a que la seva activitat compleixi tots els requisits mediambientals als efectes de resoldre favorablement l’autorització o llicència ambiental de la seva empresa.
 4. Guiant-lo en tots aquells aspectes relacionats amb el Medi Ambient, que hagin de ser modificats o comunicats a l’Administració en el procés de legalització de canvis a la seva empresa.
 5. Revisar els Projectes, Memòries i Avaluacions Ambientals, abans de la seva presentació davant dels Verificadors Ambientals, Ajuntaments, Oficines de Gestió Ambiental Unificades (OGAUS) o Consells Comarcals.
 6. Presentar les al·legacions que corresponguin davant de Resolucions de la seva Autorització/Llicència Ambiental en cas de discrepàncies.

Pressupost Llicència i autorització ambiental

  Dades d'empresa

  Dades de contacte

  Motiu de la consulta

  Skip to content