Skip to main content

Contaminació Acústica

Reduint l’emisió del soroll

Minimitzem el seu Soroll!

Detectar i donar solució als problemes acústics de la vostra empresa, és un treball d’Ecoburó

La Llicència Ambiental requereix anàlisis i controls acústics

Una de les exigències incorporades per la Llei 20/2009 de Prevenció i Control d’Activitats Ambientals consisteix en la determinació de les emissions de soroll i vibracions generats, així com la inclusió dels seus resultats als projectes d’activitat i a les sol·licituds de llicències o les seues ampliacions.

Enginyeria acústica

Els nostres camps d’actuació en enginyeria acústica

 • Determinació dels nivells d’emissió acústica interior
 • Determinació dels nivells d’immissió exterior, o si escau, dels locals adjacents
 • Projectes d’aïllament acústic i càlcul del rendiment
 • Diligència d’obres

Quina és la diferència entre l’enginyeria acústica i altres estudis sonomètrics?
L’enginyeria acústica no sols detecta deficiències, també aporta solucions tècniques concretes al menor cost.

El nostre Segell de Garantia en Obres i Projectes:
Un cop executada l’obra i de forma gratuïta, el nostre equip tècnic tornarà a estudiar els resultats acústics de l’establiment per tal de comprovar-ne el rendiment assolit.

Posem a la vostra disposició:

 • Professionals amb més de 10 anys d’experiència al sector Instrumental avançat en sonometria i electroacústica
 • Metodologia i estil de presentació de resultats
 • Rapidesa i eficàcia en els treballs

I a més:
Acústica Industrial

ÀREA INDUSTRIAL:

 • Avaluació d’exposició al soroll dels treballadors
 • Apantallaments i tancaments d’instal·lacions i maquinària

Acústica Arquitectònica

EDIFICIS, NAUS I LOCALS:

 • Aïllament acústic
 • Condicionament acústic
 • Electroacústica i sonorització
 • Confort Acústic

PROJECTES

 • Aïllaments Acústics i Vibracionals
 • Projectes visats
 • Diligència d’obres
 • Certificat de finalització
 • GARANTIA I VERIFICACIÓ

ACCIONS

 • Anàlisi d’immissió i emissió de soroll
 • Dictàmens sobre el compliment de les normatives aplicables
 • Solucions en minimització del soroll a l’origen i aïllaments acústics.
 • Assessoria jurídica davant d’expedients administratius relacionades amb el soroll i les vibracions.

Pressupost Contaminació Acústica

  Dades d'empresa

  Dades de contacte

  Motiu de la consulta

  Skip to content