Skip to main content

Descontaminació de Sòls

Netejant el passat per un millor futur

El desenvolupament dinàmic dels coneixements en el món de la caracterització d’episodis de contaminació i la remediació de sòls i aigües subterrànies exigeix una atenció i esforç innovador constants. Per això us oferim els nostres serveis en Enginyeria de Sòls, on comptem amb els més experts professionals:

 • Conductivitat del sòl
 • Detecció, caracterització i determinació de COV’S presents al subsòl
 • Mostres d’aigües, a qualsevol profunditat del subsòl
 • Mostres de terres, a qualsevol profunditat
 • Captació de gasos del sòl
 • Remediació, amb les tècniques més avançades, de terres i aigües subterrànies

 

Tràmits segons el RD 9/2005

 • Checking d’obligacions segons el RD 9/2005.
 • Informe preliminar de situació (IPS).
 • Informe de situació (IS).
 • Informe complementari (IC).
 • Pla de prevenció de la contaminació de sòls.

Estudi i caracterització del sòl

 • Realització de sondejos, piezometries.
 • Valoració del risc de salut humana i ambiental.
 • Mostratges de terra i aigües subterrànies.
 • Estudis geòfisics.
 • Estudis hidrogeloògics.
 • Modelització del transport de contaminants i aigües subterrànies i afecció a elements sensibles.

 

Recuperació del sòl

 • Estudi d’alternatives de recuperació.
 • Disseny, construcció i manteniment de sistemes de recuperació.
 • Tecnologies de recuperació:
  • Bomba i Tractament
  • Atenuació Natural
  • Bioremediació
  • Ventilació de Sòls Contaminats

 

Serveis de compravenda (due diligence)

 • Fase 1 valoració mediambiental d’emplaçament segons ASTM PHASE I i Normativa Nacional i Internacional.
 • Realització de sondejos i mostres de sòl i aigua segons ASTM PHASE II i Normatives Nacional i Internacional.
 • Auditories de les activitats de l’empresa en compliment de la legislació mediambiental.
 • Anàlisi cost-benefici del risc mediambiental.

 

Pressupost Descontaminació de Sòls

  Dades d'empresa

  Dades de contacte

  Motiu de la consulta

  Skip to content